Kunstbanden
Een nieuw concept en een passende bindwijze
maken van uw boek een unieke uitgave.
Banden in linnen met inleg, speciale omslagpapieren
in acryl, stijfselmarmers…

  pic1 pic2 pic3 pic4

 Gediplomeerd handboekbinder  De Linde 112, 8310 Brugge (Sint-Kruis)  Tel. 050 36 30 72  lieve.vandeputte@skynet.be  www.boekbindatelierlievevandeputte.be