Boekherstel
Uit elkaar halen van het boekblok, droogreinigen,
versterken van katernen waar nodig,
herstellen van scheuren met zuurvrij papier,
op verantwoorde wijze herinbinden.
Herstellen van de kaft door inlassen nieuwe delen,
al dan niet retouche achteraf.

  pic1 pic2 pic3 pic4

 Gediplomeerd handboekbinder  De Linde 112, 8310 Brugge (Sint-Kruis)  Tel. 050 36 30 72  lieve.vandeputte@skynet.be  www.boekbindatelierlievevandeputte.be